14.10.2009 | Грамадства

Вынікі сацыялагічнага даследвання “Нацыянальная ідэнтычнасць вачамі беларусаў: хто мы і якімі мы будзем?”

Прэзентацыя сацыялагічнага даследвання «Нацыянальная ідэнтычнасць вачамі беларусаў: хто мы і якімі мы будзем?» адбылася ў Мінску ў гатэлі “Сrowne Plaza” 12 кастрычніка 2009 г.

Перад 70-цю прадстаўнікамі прэсы, дзяржаўных органаў (у тым ліку Міністэрства культуры і Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі) і грамадскасці выступілі навуковыя кіраўнікі даследвання: кандыдат сацыялагічных навук, супрацоўніца  лабараторыі “НовАК” Надзея Яфімава і доктар паліталогіі, дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследванняў (Літва) Віталь Сіліцкі. Вёў прэзентацыю каардынатар замоўцы даследвання – агульнанацыянальнай культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!” – Ігар Лялькоў.

Ва ўступнай прамове І. Лялькоў адзначыў: “Ідэя прэзентаванага сёння даследвання нарадзілася падчас нашай кампаніі, скіраванай на папулярызацыю сучаснай беларускай культуры. Мы пераканаліся ў тым, што ў Беларусі існуе вялікая запатрабаванасць на беларускую культуру – нашмат большая, чым мы спадзяваліся перад пачаткам кампаніі. Узнікла пытанне, а ці не надта міфалагізаванымі і стэрэатыпнымі з’яўляюцца нашы ўяўленні пра культурныя погляды і патрэбы беларускага грамадства? Што насамрэч думае пра сябе і пра культуру сваёй краіны беларус ХХІ стагоддзя? Менавіта на гэтыя і падобныя пытанні мелася адказаць гэтае даследаванне”.

Н. Яфімава паведаміла, што “даследванне ўключала ў сабе працу з фокус-групамі і апытанне насельніцтва, якое праводзілася па рэпрэзентатыўнай выбарцы сярод 1011 чалавек.”

Па словах В. Сіліцкага, “даследаванне дало некаторыя дастаткова нечаканыя вынікі: напрыклад, Магілёўская вобласць выйшла на першае месца па выкарыстанні беларускай мовы ў прыватным жыцці. Натуральна, мы не рабілі фанетычна-філалагічную экспертызу той мовы, якую рэспандэнты лічаць беларускай, і цалкам магчыма, што гаворка ідзе пра трасянку, а не літаратурную мову, але сам па сабе такі вынік заслугоўвае ўвагі”.

Даследчыкі агучылі і іншыя цікавыя і нечаканыя, на іх погляд, вынікі даследвання, а таксама зрабілі некаторыя высновы.

Напрыклад, на пытанне “Чым для вас з’яўляецца беларуская мова?” – большая частка рэспандэнтаў (45,6%) адказала: “Гэта нацыянальны здабытак, які трэба паважаць і берагчы”. “Гэта мова інтэлігенцыі” – адказала 8,2%, “Гэта мова апазіцыі” – 3,2%.

Для сучасных беларусаў культурная ідэнтыфікацыя аказалася нашмат больш важнай і каштоўнай для нацыянальнага вызначэння, чым атрыманае грамадзянства. Так, на пытанне “Каго ў першую чаргу можна лічыць беларусам?” большасць адказала: “Таго, хто выхаваны на беларускай культуры і лічыць яе сваёй” – 41,3%. Адказ “Таго, хто мае беларускае грамадзянства” падаўся слушным для 11,5% рэспандэнтаў.

Пры пераважна  паважлівым стаўленні да роднай мовы, валодаюць ёю беларусы, аднак, не бліскуча. На прапанову адзначыць свой узровень валодання мовай, рэспандэнты далі такія адказы: “Чытаю, разумею размоўную гаворку, але дрэнна пішу і амаль не размаўляю” – 42,7%;  “Свабодна валодаю: гавару, чытаю, пішу, думаю” – 31,6%;  “У асноўным разумею размоўную гаворку, але не чытаю і не размаўляю” – 22%, пры гэтым усё ж зусім не разумеюць, не чытаюць і не пішуць толькі 2,3% апытаных.

Прычынай  рэдкага карыстання беларускай мовай у большасці аказалася адсутнасць беларускамоўнага кола знаёмых і сяброў (49,4%),  на другое месца выйшла дрэннае валоданне мовай (33,5%), і зусім малы працэнт набраў адказ “ ніхто вакол не карыстаецца, няма неабходнасці” – усяго 3,3%.

На думку апытаных, прысутнасці беларускай мовы пераважна не хапае ў сферы афармлення гарадоў, вітрын (такую думку падзяляе 51,7%), у палітыцы і дзяржаўным кіраванні (45,9%),  у рэкламе (37,1%), у СМІ (35%) і адукацыі (34,6%).

Пасля выступаў Н. Яфімавай і В. Сіліцкага адбылася ажыўленая і змястоўная дыскусія, у якой узяла ўдзел значная частка прысутных на прэзентацыі.

Вынікі той часткі даследвання, якая была прэзентаваная, выступоўцы і ўдзельнікі дыскусіі падсумавалі такім чынам:

* У выпадку беларускай мовы дзве моўныя функцыі, – камунікатыўная і ідэнтыфікацыйная, – відавочна не супадаюць.
* Ідэнтыфікацыйная функцыя беларускай мовы стала захоўваецца нават пры падзенні ўзроўню актыўнага карыстання ёй.
* Моўныя практыкі не зводзяцца да актыўнага карыстання мовай.
* Кола “прыхільнікаў” беларускай мовы перавышае асяроддзе актыўных карыстальнікаў.

“Такім чынам, вынікі даследвання даюць нам магчымасць акрэсліць магчымую “прастору” для пашырэння “абшару беларушчыны” і прадумаць канкрэтныя крокі, зыходзячы з настрояў грамадства”, – адзначыў на заканчэнне Віталь Сіліцкі. Ён таксама заўважыў, што апрача пытанняў пра самаідэнтыфікацыю беларусаў і пра іх моўныя практыкі, даследванне ўключала ў сабе комплексы пытанняў па нацыянальным характары беларусаў, па нацыянальных сімвалах і каштоўнасцях, па культурных прыярытэтах грамадзянаў нашай краіны. Вынікі гэтай часткі даследвання будуць прадстаўленыя ўсім зацікаўленым у бліжэйшым часе на серыі новых прэзентацый, якія ўжо рыхтуюцца.

Прэзентацыя даследавання адбылася ў межах кампаніі “Будзьма беларусамі!”

КЕМ ВЫ СЕБЯ ОСОЗНАЕТЕ (СЧИТАЕТЕ) ПРЕЖДЕ ВСЕГО?

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: "КТО Я?", ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ОТВЕТА ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Совсем не осознаю В минимальной степени В малой степени Средне В большой степени В максимальной степени НЗ/ЗО
% % % % % % %
Человек 0,5% 0,0% 0,8% 8,0% 24,6% 65,3% 0,7%
Житель
Беларуси
0,4% 0,6% 2,0% 11,8% 30,7% 54,3% 0,2%
Белорус 3,0% 2,8% 5,7% 14,3% 25,3% 48,7% 0,4%
Славянин 3,9% 3,4% 6,7% 21,9% 26,5% 37,2% 0,4%
Гражданин Беларуси 1,7% 1,4% 4,0% 11,3% 30,4% 50,8% 0,4%
Европеец 12,7% 10,4% 17,6% 25,5% 17,3% 15,8% 0,7%
Советский
человек
25,7% 14,9% 14,7% 15,7% 15,1% 12,8% 1,3%
Литвин 66,6% 13,2% 10,3% 4,0% 2,5% 1,6% 1,7%
Гражданин мира (космополит) 24,3% 17,5% 13,2% 16,4% 14,0% 13,7% 0,9%
Местный (уроженец своей местности) 7,9% 7,0% 6,9% 13,5% 25,8% 38,5% 0,4%
Патриот Беларуси 3,8% 9,8% 12,0% 24,7% 24,7% 24,6% 0,4%
Православный, католик, униат по вероисповеданию 5,2% 6,7% 10,0% 19,3% 27,0% 30,8% 1,0%

ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО РОДНИТ (СВЯЗЫВАЕТ) ВАС С ЛЮДЬМИ ВАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?

Совсем не связывает В минимальной степени В малой степени Средне В большой степени В максимальной степени НЗ/ЗО
Территория, земля 2,4% 4,0% 5,3% 15,2% 42,8% 29,8% 0,5%
Государство 2,1% 4,3% 6,3% 17,8% 40,4% 27,5% 1,5%
Традиции (праздники, обряды и др.) 1,6% 5,3% 11,2% 20,0% 35,9% 25,8% 0,2%
Язык 6,7% 12,0% 17,2% 21,8% 24,7% 17,3% 0,2%
Религия, вероисповедание 6,4% 11,8% 15,4% 24,1% 28,6% 13,7% 0,1%
Происхождение, (национальность родителей) 3,3% 6,2% 7,4% 18,8% 38,7% 25,4% 0,1%
Национальная культура (песни, литература, искусство) 2,9% 7,5% 12,3% 22,8% 36,1% 18,3% 0,1%
Менталитет, черты характера 2,6% 7,9% 14,2% 24,0% 35,4% 15,8% 0,1%
Национальные интересы 2,6% 7,1% 13,7% 25,0% 36,4% 15,1% 0,1%
Историческое прошлое 2,9% 6,4% 9,6% 22,8% 34,7% 23,3% 0,2%
Сегодняшняя жизнь в одной стране 2,3% 3,9% 7,5% 17,4% 38,3% 30,3% 0,4%
Природа 1,3% 4,8% 9,4% 20,4% 34,1% 29,8% 0,2%
Место рождения, родина 2,7% 2,7% 6,6% 15,5% 35,8% 36,5% 0,2%
Внешний облик 6,2% 10,9% 20,6% 25,6% 24,5% 12,0% 0,2%
Ничего не связывает 37,9% 7,3% 2,9% 3,2% 2,6% 1,1% 45,0%

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ НАРОДОВ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ЧЕРТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ЧЕРТЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИСУЩИ БЕЛОРУСАМ?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% НЗ/ЗО
% % % % % % % % % % %
1.Аккуратность 1,0% 1,6% 4,0% 5,2% 19,4% 16,5% 17,0% 16,4% 10,6% 8,3% 0,0%
2.Деловитость 1,9% 2,5% 5,0% 7,9% 22,2% 17,0% 16,2% 14,8% 6,7% 5,8% 0,0%
3.Гостеприимство 0,2% 0,4% 1,1% 1,0% 6,9% 6,0% 13,0% 18,1% 24,8% 28,3% 0,3%
4.Скупость 14,6% 14,5% 17,5% 18,5% 18,7% 5,7% 5,1% 3,0% 1,5% 0,6% 0,4%
5.Честность 1,1% 1,0% 3,6% 4,8% 23,1% 15,8% 18,4% 15,5% 9,4% 6,9% 0,4%
6.Расчетливость 4,0% 6,9% 11,1% 11,8% 29,2% 11,8% 11,1% 7,7% 2,4% 3,1% 0,8%
7.Эгоизм 13,2% 15,1% 18,0% 17,8% 17,3% 5,8% 4,4% 4,2% 1,5% 1,4% 1,3%
8.Доброта 0,5% 0,6% 1,5% 2,1% 9,6% 8,0% 13,6% 22,8% 21,9% 18,5% 0,8%
9.Необязательность 8,5% 11,1% 16,1% 16,3% 23,3% 9,5% 7,4% 4,1% 2,0% 1,2% 0,6%
10.Законопослушание 0,9% 1,6% 3,0% 4,1% 15,1% 12,1% 18,1% 23,6% 12,8% 8,1% 0,7%
11.Неряшливость 13,6% 15,8% 20,8% 15,8% 18,9% 5,7% 4,2% 2,7% 1,2% 0,6% 0,9%
12.Жестокость 27,6% 17,3% 20,7% 11,0% 12,7% 4,0% 3,1% 2,1% 0,8% 0,4% 0,3%
13. Упорство 2,3% 3,3% 5,8% 10,0% 23,1% 13,4% 15,8% 11,2% 9,1% 5,6% 0,3%
14. Расхлябанность 14,5% 14,4% 19,4% 16,9% 17,5% 5,3% 6,3% 3,8% 1,3% 0,3% 0,1%
15. Духовность 1,4% 2,0% 3,7% 7,4% 16,3% 13,7% 17,3% 14,8% 13,6% 9,0% 0,8%
16. Терпимость 0,4% 0,9% 1,4% 2,8% 10,3% 9,5% 15,0% 19,0% 18,5% 21,6% 0,6%
17. Смелость 1,7% 2,8% 4,1% 7,5% 20,5% 12,9% 15,6% 15,0% 11,9% 7,6% 0,6%
18. Лень 9,2% 12,0% 15,6% 17,8% 20,5% 7,1% 7,6% 5,6% 2,3% 1,6% 0,8%
19. Уверенность в себе 1,4% 2,4% 5,0% 9,5% 28,1% 18,1% 14,2% 11,6% 6,0% 3,3% 0,5%
20.
Трудолюбие
0,2% 0,7% 0,8% 2,4% 9,7% 9,2% 14,9% 20,2% 21,3% 19,3% 1,2%
21. Хвастливость 10,6% 14,0% 18,9% 14,9% 20,7% 7,8% 5,8% 3,5% 2,2% 0,8% 0,7%
22. Инертность 4,9% 9,0% 12,4% 14,0% 22,7% 10,7% 11,6% 7,4% 4,3% 1,9% 1,2%
23. Предприимчивость 2,7% 3,1% 8,2% 11,6% 26,2% 16,6% 14,4% 10,8% 3,6% 1,8% 1,0%
24. Пессимизм 10,0% 11,7% 14,4% 14,7% 23,1% 9,2% 7,4% 5,3% 2,4% 1,0% 0,9%
25. Индивидуализм 5,0% 6,9% 9,3% 12,7% 27,6% 14,3% 10,4% 5,8% 4,5% 1,8% 1,6%
26. Любознательность 1,0% 1,7% 3,9% 7,1% 19,2% 12,2% 20,3% 16,4% 10,9% 6,5% 0,7%

НАСКОЛЬКО ВЫ ПОХОЖИ ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ НА ТИПИЧНОГО БЕЛОРУСА

%
Совсем не похож 2,7%
В минимальной степени 2,7%
В малой степени 5,1%
Средне 38,8%
В большой степени 37,2%
В максимальной степени 9,7%
НЗ/ЗО 3,8%

КОГО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, МОЖНО СЧИТАТЬ БЕЛОРУСОМ?

%
Того, кто воспитан на белорусской культуре и считает ее свое 41,3%
Того,
чьи родители – белорусы
34,1%
Того, кто имеет белорусское гражданство 11,5%
Того, кто говорит на белорусском языке (по-белорусски) 4,4%
Того, кто любит Беларусь 33,9%
Того, кто сам считает себя белорусом 30,5%
Того, кто исповедует православную, католическую,
униатскую в
1,3%
Того, кто по складу характера похож на белорусов 4,6%
Того, кто живет в Беларуси 10,8%
Того, кто по внешнему облику похож на белорусов 0,8%
НЗ/ЗО 1,0%

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?

Отсутствует Очень слабо Слабо Средне Сильно Очень сильно НЗ/ЗО
% % % % % % %
Любовь 3,4% 2,8% 6,4% 39,4% 33,7% 13,9% 0,5%
Достоинство 2,9% 2,9% 6,8% 31,1% 37,0% 19,1% 0,3%
Преданность 3,9% 2,6% 8,1% 30,7% 36,6% 17,6% 0,5%
Стыд 50,8% 17,4% 14,1% 11,3% 4,4% 1,5% 0,5%
Гордость 3,7% 3,7% 10,5% 26,8% 30,7% 24,0% 0,5%
Боль 36,3% 18,1% 15,8% 14,7% 10,9% 3,7% 0,5%
Безразличие 61,2% 14,8% 12,6% 7,7% 3,1% 0,2% 0,4%
Ответственность 6,2% 4,3% 10,1% 32,6% 32,8% 13,8% 0,3%

С КАКИМ ИЗ ПРИВОДИМЫХ НИЖЕ СУЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ?

%
Белорусы – отдельный народ с собственной историей и культурой 51,8%
Белорусы, русские и украинцы – часть триединой славянской нации 41,9%
Белорусы – искусственное образование, придуманное интеллигенцией, белорусы на самом деле русские 1,5%
Белорусы – искусственное образование, придуманное русскими, белорусы на самом деле поляки 1,1%
НЗ/ЗО 3,6%

КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИСТОКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ?

%
Полоцкое и Туровское княжество 17,7%
ВКЛ (Великое Княжество Литовское) 38,1%
БНР (Белорусская Народная Республика) 5,0%
БССР (Белорусская Советская Социалистическая
Республика)
12,4%
РБ (Республика Беларусь) 9,2%
НЗ/ЗО 17,7%

КАКОЙ ДЕНЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ?

%
Первое января (1 Января) 4,5%
Двадцать пятое Марта (25 Марта) 1,2%
Третье Июля (3 Июля) 56,9%
Девятое Мая (9 Мая) 21,8%
Двадцать Седьмое Июля (27 июля) 1,2%
Седьмое Ноября (7 Ноября) 1,1%
Другое 1,4%
Нет такого 0,3%
НЗ/ЗО 11,6%

КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ВЫ СЧИТАЕТЕ СВОИМ?

%
Красно-зеленый флаг и герб РБ 72,6%
Бел-чырвоно-белый флаг и герб «Пагоня» 7,7%
Оба в равной степени 11,2%
Другой 0,4%
НЗ/ЗО 8,2%

С КАКИМ ИЗ ПРИВОДИМЫХ НИЖЕ СУЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ?

Полностью согласен Скорее согласен Скорее не согласен Совершенно не согласен НЗ/ЗО
Белорусское государство – заботится о своих гражданах и дает им защиту так же, как в семье родители заботятся о своих детях 17,0% 43,5% 28,5% 10,9% 0,1%
Беларусь сохранила то лучшее, что было в СССР, она стала его преемницей, поэтому, живя в Беларуси, я могу чувствовать себя советским человеком 14,7% 41,2% 31,1% 12,8% 0,3%
Я критически отношусь к тому государству, которое сейчас существует в Беларуси. Тот образ Белорусского государства, который навязывается официальной пропагандой, для меня неприемлем 10,0% 21,9% 44,0% 23,4% 0,6%
Истоки нашего государства в Великом Княжестве Литовском, поэтому для Беларуси естественно ориентироваться на европейскую модель, и я чувствую себя не только белорусом, но и европейцем 14,4% 45,4% 30,3% 8,7% 1,2%
Я ощущаю своим пространством всю страну и готов брать на себя ответственность за ее прошлое, настоящее и будущее. Какой будет Беларусь зависит от каждого 21,3% 48,2% 22,0% 8,0% 0,4%


КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА?

ВЫ ЗНАЕТЕ БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК…

%
Очень хорошо 6,1%
Хорошо 41,2%

Посредственно 38,7%
Плохо 10,4%

Очень плохо 3,1%
НЗ/ЗО 0,5%

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ?

Свободно владею: говорю, читаю, пишу, думаю 31,6%
Читаю, понимаю разговорную речь, но плохо пишу и практически не разговариваю 42,7%
В основном понимаю разговорную речь, но не читаю, не говорю 22,0%
Не понимаю разговорную речь, не читаю, не говорю и не пишу 2,3%

Другое 0,3%
НЗ/ЗО 1,1%

КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ КАЖДЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЯЗЫКОВ?

Совсем не пользуюсь Редко Иногда Часто Постоянно
Русским 0,8% 2,1% 3,8% 18,9% 74,4%
Белорусским 23,0% 31,0% 26,3% 13,9% 5,8%
Иным 81,0% 7,2% 6,3% 1,9% 3,5%

ЕСЛИ ВЫ РЕДКО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИЛИ СОВСЕМ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ, ТО В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОГО?

%
Знаю язык не настолько хорошо, чтобы беспрепятственно пользоваться им в общении, работе и других сферах жизни 33,5%
В моем окружении не пользуются белорусским языком, не говорят по-белорусски, и я вынужден подстраиваться под других, хотя сам знаю язык достаточно хорошо 49,4%
Другое 4,1%
Никто не пользуется, нет необходимости 3,3%
НЗ/ЗО 9,7%

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗГОВАРИВАЕТЕ?

Русском Белорусском Местном
Дома с родными 68,6% 6,9% 24,5%
С близкими друзьями 71,2% 6,3% 22,5%
С соседями 72,7% 5,9% 21,4%
С земляками 63,1% 11,1% 25,8%
С коллегами
по работе
78,1% 5,5% 16,4%
С незнакомыми людьми в общественных местах (на улице,
в транспорте)
84,1% 3,6% 12,2%

ЧЕМ
ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

%
Национальным достоянием, которое нужно беречь и уважать 45,8%
Национальным символом белорусов 35,5%
Одним из европейских живых языков, которым необходимо пользоваться сегодня 12,4%
Языком, который практически не нужен в современной жизни 9,3%
Языком белорусской деревни, глубинки 16,8%
Языком белорусской оппозиции 3,2%
Языком белорусской интеллигенции 8,1%
Другое 1,4%
Ничем для меня не является 4,7%
НЗ/ЗО 2,4%

ХОТЕЛИ
БЫ ВЫ…

Да Нет НЗ/ЗО
… улучшить свое знание белорусского языка 28,2% 62,4% 9,3%
… слушать и смотреть больше теле- и радиопередач на белорусском языке 30,1% 59,2% 10,7%
… иметь Интернет-сайты на белорусском языке 13,4% 70,5% 16,1%
… иметь возможность получать образование на белорусском языке 18,1% 69,0% 12,9%
…читать произведения мировой литературы на белорусском языке 23,1% 68,1% 8,8%
…смотреть художественные фильмы на белорусском языке 39,2% 52,0% 8,8%
… иметь возможность оформлять документы по-белорусски 20,4% 68,8% 10,8%
… знать больше белорусских песен, сказок, легенд 58,0% 34,7% 7,3%
… иметь возможность постоянно пользоваться белорусским языком на работе 13,6% 73,1% 13,2%
… иметь возможность постоянно пользоваться белорусским языком в общественных местах (улица, магазин, транспорт и т.д.) 22,4% 65,1% 12,6%
… больше знать о белорусской истории 71,1% 23,3% 5,5%
… больше знать о белорусских традициях и обрядах 74,1% 20,5% 5,4%
…больше знать о белорусской национальной кухне 71,9% 21,5% 6,7%

КАК, ПО-ВАШЕМУ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ…

Все по-белорусски Преимущественно по-белорусски Преимущественно по-русски Все по-русски НЗ/ЗО
В образовании 4,8% 29,8% 53,9% 11,0% 0,5%
В СМИ 4,9% 30,1% 52,8% 11,6% 0,7%
В государственном делопроизводстве 7,8% 23,9% 44,8% 23,0% 0,5%
В бизнесе 2,4% 15,7% 51,9% 28,8% 1,2%
В рекламе 7,5% 29,6% 48,2% 14,3% 0,5%
В армии 4,7% 19,6% 48,8% 26,1% 0,8%
В оформлении
городов, витрин
13,9% 37,8% 37,1% 10,6% 0,6%
В политике и гос. управлении (работа правительства, парламента, президента) 15,8% 30,1% 32,3% 21,0% 0,8%

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО ПО-БЕЛОРУССКИ?

%
«Настоящие белорусы, патриоты» 48,2%
«Деревня» 5,4%
«Оппозиция» 4,0%
«Странные
люди»
3,0%
«Националисты» 3,6%
«Работают на публику: хотят покрасоваться, «выпендриться» 6,9%
«Элита нации»

5,1%
Не обращаю на это внимание (никогда не думал об этом) 24,7%
НЗ/ЗО 4,1%

Дадаць каментар

*

*

Апошнія навіны

Яндекс.Метрика